Sau khi Tạo ticket hỗ trợ, bạn có thể sử dụng các tính năng như gửi Mail, Ghi chú, Log (ghi lại cuộc gọi/mail), Tạo cuộc hẹn giúp việc thông tin xử lý được nhanh chóng và chính xác hơn. Với tính năng Ghi chú trong Ticket, bạn thao tác như sau:

- Truy cập https://my.rever.vn/ticket > chọn Ticket bạn muốn ghi chú

- Nhấn vào Biểu tượng Ghi chú

- Nhập Ghi chú > nhấn Lưu ghi chú

*Lưu ý: khi bạn tạo xong ghi chú sẽ nằm ở khung Hoạt động bên phải chi tiết Ticket và tất cả mọi người bao gồm Chủ sở hữu, Người tiếp nhận, Người có liên quan đều sẽ xem được ghi chú.