Sau khi Tạo ticket hỗ trợ, bạn có thể sử dụng các tính năng như gửi Mail, Ghi chú, Log (ghi lại cuộc gọi/mail), Tạo cuộc hẹn giúp việc thông tin xử lý được nhanh chóng và chính xác hơn. Việc gửi mail trong Ticket đến người có liên quan, nhân viên Rever hay địa chỉ mail bên ngoài công ty với các bước sau:

- Truy cập https://my.rever.vn/ticket > chọn Ticket bạn muốn gửi mail

- Nhấn vào Biểu tượng Gửi mail

- Nhập nội dung email, trong đó:

  • 1: Nhập địa chỉ mail và Tiêu đề mail 
  • 2: Nhập các địa chỉ mail bạn muốn gửi dang CC hoặc BCC
  • 3: Các lựa chọn định dạng nội dung mail
  • 4: Đính kèm tập tin nếu có
  • 5: Gửi ngay hoặc chọn hẹn giờ gửi (giờ hẹn gần nhất là sau 10p kể từ khi nhấn hẹn giờ gửi)

- Lưu ý: khi bạn tạo xong email sẽ nằm ở khung Hoạt động bên phải chi tiết Ticket và tất cả mọi người bao gồm Chủ sở hữu, Người tiếp nhận, Người có liên quan đều sẽ xem được nội dung mail bạn đã gửi