Sau khi Tạo ticket hỗ trợ, bạn có thể sử dụng các tính năng như gửi Mail, Ghi chú, Log (ghi lại cuộc gọi/mail), Tạo cuộc hẹn giúp việc thông tin xử lý được nhanh chóng và chính xác hơn. Với tính năng Ghi trong Ticket, bạn thao tác như sau:

- Truy cập https://my.rever.vn/ticket > chọn Ticket bạn muốn Ghi

- Nhấn vào Biểu tượng Ghi > chọn Ghi nhận cuộc gọi hoặc Ghi nhận email

Khi nhấn chọn Ghi nhận cuộc gọi bạn tiếp tục điền (lựa chọn) thông tin, trong đó:

  • Kết quả: Bạn lựa chọn kết quả kết nối đường dây (thành công, không trả lời, máy bận, hủy, SDT không có,v.v.)
  • Ngày gọi: Chọn ngày bạn thực hiện cuộc gọi
  • Thời gian: Thời điểm bạn thực hiện cuộc gọi trong ngày
  • Cỡ chữ và các công cụ định dạng khác: Hỗ trợ bạn định dạng nội dung tốt hơn

- Nhấn Lưu cuộc gọi

Lưu ý: khi bạn tạo xong Ghi nhận sẽ nằm ở khung Hoạt động bên phải chi tiết Ticket và tất cả mọi người bao gồm Chủ sở hữu, Người tiếp nhận, Người có liên quan đều sẽ xem được Ghi nhận.