Sau khi Tạo ticket hỗ trợ, bạn có thể sử dụng các tính năng như gửi Mail, Ghi chú, Log (ghi lại cuộc gọi/mail), Tạo cuộc hẹn giúp việc thông tin xử lý được nhanh chóng và chính xác hơn. Với tính năng tạo Cuộc hẹn trong Ticket, bạn thao tác như sau:

- Truy cập https://my.rever.vn/ticket > chọn Ticket bạn muốn tạo cuộc hẹn

- Nhấn vào Biểu tượng Lịch hẹn

 - Nhập đầy đủ thông tin về cuộc hẹn bạn muốn tạo, trong đó:

  • Bắt đầu lúc: Thời gian bạn đặt lịch hẹn
  • Diễn ra trong: Thời lượng của cuộc hẹn 
  • Cỡ chữ và các công cụ định dạng: Giúp bạn trình bày nội dung cuộc hẹn đầy đủ và dễ dàng hơn (dưới dạng một thư mời hẹn).

*Lưu ý: khi bạn tạo xong Lịch hẹn sẽ nằm ở khung Hoạt động bên phải chi tiết Ticket và tất cả mọi người bao gồm Chủ sở hữu, Người tiếp nhận, Người có liên quan đều sẽ xem được lịch hẹn