Trong quá trình tư vấn và hỗ trợ giao dịch với khách hàng, thay vì RVA tự tạo thư mục lưu trữ tài liệu riêng trên Google Drive của mình hãy để Help Center hướng dẫn bạn cách lưu trữ/ đình kèm file tài liệu vào từng Liên hệ/Contacts trên MyRever.

 - Truy cập MyRever > Danh bạ > Liên hệ

 - Chọn liên hệ bạn muốn lưu kèm tập tin > nhấn vào biểu tượng << bên góc phải

- Đính kèm > Thêm

- Chọn File trong thư mục máy tính của bạn > Open

Sau khi tải file lên My Rever, File của bạn sẽ hiển thị dưới dạng đính kèm 1 Ghi chú. Bạn có thể mô tả thêm nội dung file và lưu lại khi hoàn tất.