Với mỗi Liên hệ được tạo đôi lúc bạn sẽ có một hay nhiều nhà đất do liên hệ đó là chủ sở hữu cần bán/cho thuê. Với mục Danh bạn tại My Rever bạn hoàn toàn có thể quản lý được số lượng và chỉnh sửa Nhà đất của từng liên hệ. Các bước thực hiện như sau:

- Truy cập My.Rever > Danh bạ > Liên hệ để tạo liên hệ mới theo hướng dẫn Tạo Liên hệ mới

- Sau đó tạo Nhà đất mới với LIÊN HỆ BẠN ĐÃ TẠO: hướng dẫn tạo Nhà đất mới

- Xem lại Nhà đất trong Liên hệ sau đó tại Danh bạ > Liên hệ và chọn liên hệ bạn muốn xem > nhấn vào biểu tượng << bên góc phải 

  1. Liên kết nhà đất

- Chọn Nhà đất để xem thêm 

- Chọn Nhà đất bạn muốn xem thêm hoặc chỉnh sửa

- Nhấn Sửa để thay đổi thông tin nhà đất > Lưu thay đổi sau khi hoàn tất

        2. Liên hết Cơ hội

Đầu tiên, bạn phải liên hết Cơ hội của mình đến Liên hệ (Contact) bạn đang sở hữu

Sau khi thay đổi Liên hệ, Cơ hội sẽ hiển thị như hình

Quay trở lại Liên hệ, bạn nhấn vào mũi tên góc trên bên phải màn hình để liên hết cơ hội

Nhấn Cơ hội để liên kết cơ hội

Nhấn chọn Cơ hội liên kết để chỉnh sửa nội dung bên trong Cơ hội

Vậy là bạn đã liên kết cơ hội thành công!


-