Sau khi trải qua tất cả những giai đoạn của một giao dịch, điều chúng ta mong muốn sau cùng chính là khách hàng của mình kí kết hợp đồng thành công. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bạn kết thúc giao dịch bằng Thành công hay Thất bại tại MyRever? 

  1. Kết thúc giao dịch Thành công:

Lúc này, hệ thống sẽ ghi nhận Giao dịch của bạn đã hoàn tất và tiến hành ghi nhận giá trị giao dịch cũng như Hoa hồng nhận được. Khi đó:

 - Bot heo sẽ post thông báo chúc mừng Won-deal trên group Workplace

- Hoa hồng sau mỗi giao dịch sẽ nhận ghi nhận theo Chính sách công ty: Xem thêm Chính sách công ty 

        2. Kết thúc giao dịch Thất bại

Khi bạn nhấn Thất bại để kết thúc giao dịch => giao dịch đó sẽ không được ghi nhận.

Lưu ý: Bạn hoàn toàn có thể mở lại trạng thái giao dịch về các bước trước sau khi nhất Thất bại: Xem thêm Thay đổi giao đoạn/bước của một giao dịch.