Cache và Cookies là gì? 

Bộ nhớ cookies là các tập tin được tạo bởi trang web truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web như username hay mật khẩu. Khi xóa cookies sẽ giải quyết được vấn đề đăng nhập, cũng như bảo mật thông tin người dùng.

Bộ nhớ cache sẽ lưu trữ dữ liệu khi duyệt web như hình ảnh, âm thanh, những nội dung tải xuống. Việc xóa cache sẽ giải quyết vấn đề load trang web bị chậm, nội dung không chạy như khi chơi game,…

Trong quá trình bắt đầu công việc tại REVER, bạn cần lưu ý, kiểm tra và xóa các cache - cookies trên trình duyệt web để máy tính của bạn dễ dàng đăng nhập hệ thống My Rever và các ứng dụng khác. Việc xóa cache - cookies còn giúp máy tính của bạn "mượt" hơn khi dùng mạng Internet nên hãy làm điều này thường xuyên nhé! Cách xóa cache - cookies trên Chrome, Firefox và Cốc Cốc như sau:

 • Xóa cache - cookies trên Chrome
 1. Tại trang chủ trình duyệt Chrome, bạn nhấn chọn biểu tượng 3 dấu chấm > Lịch sử > Lịch sử hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl+H 
 2. Tab Lịch sử hiện ra > Xóa dữ liệu duyệt web
 3. Xuất hiện hôp thoại Xóa dữ liệu duyệt web> Chọn Phạm vi thời gian Từ trước tới nay (vị trí con trỏ chuột). Tiếp đến ở nội dung bên dưới tích chọn  Cookies và các dữ liệu trang web khác,  Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệmLịch sử duyệt web. Nhấn Xóa dữ liệu để hoàn thành.

 • Xóa cache - cookies trên Firefox
 1. Tại trang chủ trình duyệt Firefox, bạn nhấn chọn biểu tượng 3 gạch ngang > Thư viện
 2. Nhấn chọn Lịch sử > Xóa lịch sử gần đây
 3. Pop-up Xóa toàn bộ lịch sử > Khoảng thời gian để xóa chọn Mọi thứ > nhấn chọn toàn bộ nội dung xóa trong Lịch sử > Xóa ngay
 •  Xóa cache - cookies trên Cốc Cốc
 1. Nhấn chọn biểu tượng Cài đặt ở menu bên trái màn hình > Lịch sử
 2. Chọn Xóa lịch sử trang web 
 3. Xóa dữ liệu duyệt web > Phạm vi thời gian Từ trước tới nay > Xóa dữ liệu