Để lưu lại các tìm kiếm Nhà đất bạn đã xem, thao tác theo các bước sau đây:

  1. Tìm kiếm nhà đất bạn muốn lưu: Hướng dẫn tìm kiếm nhà đất dành cho khách hàng trên Rever.vn
  2. Nhấn vào trái tim để Lưu nhà đất nếu bạn tìm kiếm nhà đất theo từ khóa

   3. Hoặc Nhấn vào trái tim ở góc ảnh nếu bạn muốn lưu nhà đất tại trang chủ

   4. Để xem danh sách nhà đất bạn đã lưu:

  • Trong danh sách nhà đất yêu thích, bạn có thể thực hiện các thao tác sau