Việc thêm Ghi chú (Note) cho Contact (Liên hệ) tại My Rever sẽ giúp bạn lưu lại các nội dung đã trao đổi với khách (đặc điểm của khách, các yêu cầu đặc biệt, file đã gửi, v.v.). Để thêm Ghi chú bạn thao tác các bước sau:

  1. Truy cập My Rever tại https://my.rever.vn/ 
  2. Trên thanh công cụ chọn Danh bạ > Liên hệ
  3. Chọn Liên hệ (khách) bạn muốn thêm ghi chú > Nhấn vào tên liên hệ của khách
  4. 3 cách để bạn thêm Ghi chú, trong đó cách 1 là đơn giản nhất:
  • Cách 1: Nhấn Ghi chú ở menu công cụ bên trái dưới tên liên hệ > Khung nhập Ghi chú hiện ra như hình

        Sau khi nhập nội dung ghi chú, định dạng và đính kèm file > bạn nhấn Lưu ghi chú để hoàn tất > Ghi chú của bạn sẽ                 hiển thị như ảnh bên dưới

  • Cách 2: Nhấn ghi chú ở khung nội dung ở giữa > Nhấn Ghi chú mới ở bên phải

        Bạn tiếp hành nhập nội dung và Lưu để tạo Ghi chú mới

  • Cách 3: Thêm Ghi chú sau khi đinh kèm file: Nhấn vào mũi tên góc trên bên phải màn hình > chọn Thêm Tài liệu đính kèm Khung nhập thông tin ở giữa hiện như hình dưới

            Bạn có thể đính kèm thêm nhiều file, nhập ghi chú như hình bên dưới

            Sau khi nhập xong, nhấn Lưu để tạo ghi chú