Để tiến hành gửi email cho đế khách hàng tại My Rever, bạn thao tác theo các bước sau:

 1. Truy cập My Rever tại https://my.rever.vn/ 
 2. Trên thanh công cụ chọn Danh bạ > Liên hệ
 3. Chọn Liên hệ (khách) bạn muốn gửi email > Nhấn vào tên liên hệ của khách
 4. Để tạo email mới, bạn có 2 cách như sau:
 • Cách 1: Trên thanh công cụ dưới tên khách hàng > chọn Email

                >> Nhập nội dung Email như hướng dẫn bên dưới 

 1. Địa chỉ gửi/ nhận và tiêu đề email:
 • Từ: Địa chỉ email gửi mặc định email công ty (@reever.vn)
 • Gửi đến: Mặc định địa chỉ mail đầu tiên là của Contact (liên hệ) bạn đang tạo thư, nhấn vào tên email khách để thêm địa chỉ mail mới
 • Tiêu đề: Tiêu đề mail của bạn (nhấn vào nhập)

       2. CC/BCC:

 • CC: Mail của bạn sẽ được gửi cho tất cả địa chỉ trong danh sách CC và người nhận hay người trong danh sách CC đều thấy địa chỉ mail của nhau.
 • BCC: Mail của bạn sẽ được gửi cho tất cả địa chỉ trong danh sách BCC và người nhận hay người trong danh sách BCC không thể thấy địa chỉ mail của nhau

       3. Thanh công cụ định dạng mail

        4. Mẫu email (tính năng đang được cập nhật), Đính kèm: nhấn vào để đính kèm tệp/file khi gửi.

        5. Gửi email: email của bạn sẽ được gửi đi ngay lập tức

            Hẹn giờ gửi: Đặt lịch mail của bạn sẽ được gửi theo lịch (lịch hẹn gần nhất là 10p sau khi hẹn).

 • Cách 2: Nhấn vào Email trên thanh công cụ ở giữa màn hình

            >> chọn Ghi nhận email (log) hoặc gửi Email (Email mới)

 1. Ghi nhận email:

Tương tự tính năng Log tại Hubspot, bạn sử dụng tính năng Ghi nhận Email để ghi chú lại những nội dung bạn và khách đã trao đổi qua email cũng như kèm file.

    2. Email mới

Khung gửi email tương tự hướng dẫn bên trên, bạn tiến hành nhập thông tin email và gửi.