Làm sao để đảm bảo rằng sau mỗi cuộc gọi/email làm việc với khách bạn nhớ được chính xác nội dung trong cuộc trao đổi đó. Và sẽ thật tai hại nếu lần sau bạn trao đổi cùng một nội dung cũ với khách vì không-nhớ-rõ lần trước mình đã nói đến đâu. Tính năng Ghi nhận (log) cuộc gọi và email tại My Rever sẽ giúp bạn lưu trữ chính xác các nội dung bạn đã thảo luận cùng khách và lần liên lạc sau bạn chỉ cần mở ra xem lại. Các thao tác để ghi nhận như sau:

 1. Truy cập My Rever tại đây
 2. Chọn Danh bạ >> Liên hệ
 3. Lựa chọn liên hệ khách hàng (Contact) bạn muốn ghi nhận cuộc gọi/email
 4. Nhấn Ghi >> chọn Ghi nhận cuộc gọi hoặc Ghi nhận gửi email
 • Ghi nhận cuộc gọi  >> Khung ghi nhận cuộc gọi xuất hiện ở góc phải dưới.

                    Trong đó:

 1. Kết quả: Bạn lựa chọn kết quả kết nối đường dây (thành công, không trả lời, máy bận, hủy, SDT không có,v.v.)
 2. Ngày gọi: Chọn ngày bạn thực hiện cuộc gọi
 3. Thời gian: Thời điểm bạn thực hiện cuộc gọi trong ngày
 4. Cỡ chữ và các công cụ định dạng khác: Hỗ trợ bạn định dạng nội dung tốt hơn

            >>> Nhấn Lưu cuộc gọi

 • Ghi nhận Email  >> Khung ghi nhận Email xuất hiện ở góc dưới bên phải
 1. Ngày gửi: Chọn ngày bạn gửi Email
 2. Thời gian: Thời điểm bạn tiến hành gửi Email
 3. Cỡ chữ và các công cụ định dạng khác: Hỗ trợ bạn định dạng nội dung tốt hơn
 4. Đính kèm: Đính kèm file thông tin/giới thiệu/ hồ sơ pháp lý bạn đã trao đổi qua mail

                    >>> Nhấn Ghi nhận